top of page

Opening Performance Iwami Kagura x Dance Performance


[Date]September 12, 2020, 14:00 (13:30 open) September 13, 2020, 14:00(13:30 open)


September 12th

Iwami Kagura X Dance Performance

[Venue]Grandtoit Small Hall Iwami Arts Theater

[Performer]

   【GF Kagura】SHOKI -鍾馗-』Live and Online

   Masuda City Iwami Kagura Shinwakai

   Yoshihiro Fujita (Choreographer, Dancer)

   Daiki Sakai, Nana Sekiguchi, Miu Watanabe, Yukari Inaba

   Director:Yoshihiro Fujita   Choreographer,:Yoshihiro Fujita, Masuda City Iwami Kagura Shinwakai

​   Sponsorship:Masuda City Iwami Kagura Shinwakai Corporation: CAT-A-TAC

​September 13th

Traditional Performance 

  [Performer] 

   Omoto Kagura Ichiyama jinyukai (Gotsu City)   Iwami Kagura Marumo Kagura (Masuda City)   Guest/ Awa Deco Hakomawashi Preservation Society (Tokushima Prefecture)

   * Izumo Taisha Grand Shrine Kagura Nishinobori Kagura Group (Unnan City) is cancelled.

Comments


bottom of page